slide slide slide slide slide

Gedurende het seizoen 2020 gelden er voor het bezoek aan onze shortgolfbaan de volgende coronamaatregelen:

– Reserveer vooraf, bij voorkeur via Whatsapp/sms (06-34281034) of per mail (info@shortgolf-cadzandbad.nl).

– Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.

– Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

– Was thuis voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.

– Neem zoveel mogelijk eigen golfclubs en golfballen mee. Indien men geen ervaring heeft met golf, kan men het materieel nog steeds in bruikleen nemen. Het materieel wordt vooraf schoongemaakt met desinfectiemiddel.

– Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.

– Raak de vlaggenstok niet aan; de cups zijn opgevuld, zodat men het balletje kan oprapen, zonder de stok aan te raken.

– De bunkerharken zijn weggehaald; deze worden enkel meer door het baanpersoneel aangeharkt.

– Volg de aanwijzingen van het personeel op. Bij niet naleving van de geldende maatregelen, is men persoonlijk aansprakelijk.

– Maximaal 1 persoon per groepje aan het ontvangstloket. De anderen wachten buiten op 1,5 meter.

In aanvulling op bovenstaande maatregelen gelden voor de horeca de volgende extra maatregelen:

Er zal zo veel mogelijk gewerkt blijven worden op basis van self-service. Het uitgifteloket aan de entree van het ontvangstgebouw blijft. Dit loket zal tevens gebruikt worden voor drankbestellingen voor het terras. De contactpunten bij tafel en stoelen worden na ieder bezoek gedesinfecteerd.

Verder geldt:
– Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
– Anders houdt men aan tafel 1,5 meter afstand.
– Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen andere gasten en medewerkers.