slide slide slide slide slide

Gedurende het seizoen 2020 gelden er voor het bezoek aan onze shortgolfbaan de volgende coronamaatregelen:

– Reserveer vooraf, bij voorkeur via Whatsapp/sms (06-34281034) of per mail (info@shortgolf-cadzandbad.nl).

– Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.

– Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

– Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van de starttijd.

– Was thuis voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.

– Neem zoveel mogelijk eigen golfclubs en golfballen mee. Indien men geen ervaring heeft met golf, kan men het materieel nog steeds in bruikleen nemen. Het materieel wordt vooraf schoongemaakt met desinfectiemiddel.

– Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.

– Raak de vlaggenstok niet aan; de cups zijn opgevuld, zodat men het balletje kan oprapen, zonder de stok aan te raken.

– De bunkerharken zijn weggehaald; deze worden enkel meer door het baanpersoneel aangeharkt.

– Ga na het voltooien van de ronde meteen weer naar huis.

– Volg de aanwijzingen van het personeel op. Bij niet naleving van de geldende maatregelen, is men persoonlijk aansprakelijk.

– Het clubhuis is tot minimaal 1 juni gesloten. Enkel is er bij het “ontvangstloket” een drankje to go beschikbaar.

– Maximaal 1 persoon per groepje aan het ontvangstloket. De anderen wachten buiten op 1,5 meter.

– Ga voorafgaand aan het bezoek van de baan thuis naar het toilet; enkel voor “nood”gevallen is het toilet beschikbaar.