slide slide slide slide slide

Voorlopig gelden er gedurende seizoen 2021 voor het bezoek aan onze shortgolfbaan de volgende coronamaatregelen:

– Reserveer vooraf, bij voorkeur via Whatsapp/sms (06-34281034) of per mail (info@shortgolf-cadzandbad.nl).

– Houd 1,5 meter afstand (ook van je golfpartner!) en schud geen handen.

– Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

– Was thuis voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.

– Neem zoveel mogelijk eigen golfclubs en golfballen mee. Indien men geen ervaring heeft met golf, kan men het materieel nog steeds in bruikleen nemen. Het materieel wordt vooraf schoongemaakt met desinfectiemiddel.

– Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.

– Volg de aanwijzingen van het personeel op. Bij niet naleving van de geldende maatregelen, is men persoonlijk aansprakelijk.

– Maximaal 1 persoon per groepje aan het ontvangstloket. De anderen wachten buiten op 1,5 meter.