slide slide slide slide slide

Recreatieve planontwikkeling

Als een van de weinigen in het kustgebied van West Zeeuws-Vlaanderen kende deze boerderij tot 2008 nog geen recreatieve tak. De focus lag tot dan toe volledig op de landbouwactiviteiten.

Sinds 1960 is de recreatie in Cadzand-Bad door de bouw van hotels, appartementen en de winkelgalerij wel flink op gang gekomen. Echter na tientallen jaren van “stilstand” is de ruimtelijke kwaliteit achteruit gegaan en is het toeristisch aanbod in de 21e eeuw volgens velen te eenzijdig gebleken.

Na jaren van planontwikkeling is de badplaats sinds 2008 volop in ontwikkeling. De upgrade van de badplaats is gestart met de bouw van een grootschalig vakantiepark met 450 woningen (Noordzee Residence Cadzand-Bad) en 130 appartementen (Duinhof-Zuid).

Echter om deze twee grote projecten gerealiseerd te krijgen, diende de Gemeente Sluis zorg te dragen voor een nieuwe ontsluitingsweg en een vervangend parkeerterrein. Gezien de ligging van de landbouwgronden rond de boerderij heeft de Gemeente Sluis in familie de Keuninck -de Bruijne een partner gevonden.

Na de vereiste bestemmingsplanwijziging is er in 2012 naast de boerderij een grote strandparking aangelegd. Nadat de nieuwe ontsluitingsweg naar Noordzee Residence Cadzand-Bad was afgerond, zouden de 3 resterende hectares in aanmerking komen voor een landschappelijke afronding van de entree van Cadzand-Bad. Mede hierdoor is het initiatief opgepakt voor de aanleg van een shortgolfbaan. Naast deze landschappelijke afronding geeft de shortgolfbaan ook een belangrijke invulling aan het dagrecreatief product in Cadzand-Bad.

De baan is sinds begin juli 2016 open.